قیمت و خرید اندازه گیری حجم و ابعاد کولیس ساعتی (عقربه دار)