قیمت و خرید اندازه گیری حجم و ابعاد کولیس پرگاری - فنردار